תיקון ל"חוק הטכנאים" – תיקון מס' 55 לחוק הגנת הצרכן

לפי תיקון 55 לסעיף 18 א לחוק הגנת הצרכן, חובה על טכנאי לתאם עם צרכן את יום הביקור ושעת הביקור בבית הצרכן. במקרה של איחור מעבר לקבוע בחוק חלה חובת פיצוי לצרכן מבלי שהצרכן צריך להוכיח נזק שנגרם לו.

תיקון החוק נועד להרחיב את החובה גם על בעלי מקצוע נוספים, ולסגור את הפרצה שהייתה בחוק, בקשר לאנשי מקצוע הנשלחים על ידי החברות השונות, שאינם מוגדרים כטכנאים. נקבע כי חובות התיאום והפיצוי וכדומה יחולו לא רק על טכנאים שבאים לבית הצרכן, על נציגים נוספים של העוסק האמורים להגיע לבית הצרכן, בנסיבות הבאות:

א. כדי לקיים את חובותיו של העוסק בתקופת אחריות.

ב. כדי לקיים את חובותיו של העוסק בהתאם לחוזה למתן שירות שבו השירות מותנה בתקינות ציוד שאצל הצרכן.

ג. בהתאם לחוזה למתן שירות מתמשך לתיקון מוצרים תמורת תשלום.

ד. במקרה שיש להתקין או להסיר ציוד שעוסק מכר, השכיר או השאיל לצרכן.

ה. לשם הובלה של מוצרים שהעוסק מכר.

ו. לשם בדיקות תקופתיות במתקני גז ביתיים.

________________________________________________

האמור הינו בגדר מידע כללי ובלתי מחייב בלבד ואין להסתמך עליו ללא ייעוץ משפטי מתאים.