בין לקוחותינו בעבר ובהווה (רשימה חלקית):

מנהל מקרקעי ישראל
בנק ירושלים
בנק ירושלים
ההסתדרות החדשה
ההסתדרות
מוזיאון ארצות המקרא
מועצה אזורית מטה בנימין
מודרון ניהול ואחזקות נכסים בע"מ
המכללה למנהל
המכללה למנהל
האגודה לטיפוח חברה ותרבות
מועצה אזורית גוש עציון
מועצה אזורית מגילות
קבוצת אלון פתרונות לאיכות הסביבה
עלית פלטפורמס
עלית פלטפורמס בע"מ
מועצה מקומית בית אל
החברה לפיתוח מטה בנימין
אתר כיפה kipa.co.il
אגודה שיתופית עלי
ועד מקומי עלי
ועד מקומי חשמונאים
אגודה שיתופית עפרה
אגודה שיתופית גבעון החדשה